Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies om filmpjes van YouTube te tonen en social mediaknoppen van Facebook, Twitter en Pinterest (third party cookies). Als je deze cookies niet wil, dan kun je dat hier aangeven. De betreffende functionaliteit wordt dan uitgeschakeld. Wij plaatsen zelf wel altijd functionele cookies voor de werking van onze website en (anonieme) analytische cookies om onze site te verbeteren.

Ontdek de verhalen van Zuid-Holland

Geschiedenis van de Atlantikwall

Wie in de duinen wandelt komt ze ongetwijfeld een keer tegen: Duitse bunkers uit de oorlog.

Wie in de duinen wandelt of fietst komt ze ongetwijfeld een keer tegen: Duitse bunkers uit de Tweede Wereldoorlog.  Maar niet iedereen zal weten dat ze de zichtbare overblijfselen zijn van de Atlantikwall, een 5200 kilometer lange verdedigingslinie die liep van Noorwegen tot Zuid-Frankrijk. Het verhaal van de Atlantikwall gaat over de bouw en de militaire betekenis, maar ook over minder bekende aspecten als de massale evacuaties, de sloop en wederopbouw. De bunkers en andere overblijfselen vormen een herinneringslandschap dat verwijst naar het donkere verleden van de Tweede Wereldoorlog. 

Tweede Wereldoorlog
De Atlantikwall geldt als een van de grootste bouwwerken van de 20e eeuw. Nazi-Duitsland bouwde de linie tijdens de Tweede Wereldoorlog tussen 1942 en 1945  om een geallieerde invasie van het Westeuropese vasteland vanuit zee onmogelijk te maken. Aanleiding voor de bouw was de dreiging van een langdurige twee frontenoorlog voor Duitsland toen na het verlies van de luchtoorlog tegen Groot-Brittannië eind september 1940, een jaar later ook de Duitse opmars in de Sovjet-Unie tot staan kwam. Om de zwakke verdediging van de kuststrook in het Westen te versterken, begonnen de Duitsers eind 1941 met de aanleg van een kustverdedigingslinie. Deze zogenaamde Neue Westwall – ter onderscheid van de Westwall, een 630-kilometer lange verdedigingslinie langs de westgrens van Duitsland zelf - moest strategische locaties zoals havens, steden en industriegebieden langs de gehele kust van Noorwegen tot aan de Frans-Spaanse grens versterken. Zo zou met relatief weinig militairen een vijandelijke invasie kunnen worden verhinderd, was het idee. 

Vrees voor een invasie
De aanleg van de Neue Westwall, later om propagandistische redenen omgedoopt tot Atlantikwall, vorderde aanvankelijk nauwelijks. De angst voor een geallieerde invasie werd  na 1942 echter zo groot dat alle beschikbare mankracht voor de kustverdediging werd ingezet. Ook Nederland kreeg al gauw met de gevolgen daarvan te maken. In april 1942 werden langs de hele kust het strand en de duinen tot verboden gebied (Sperrgebiet) verklaard.  Vanaf 1 juli 1942 gold een algemeen bouwverbod omdat een groot deel van de bouwcapaciteit gebruikt moest worden voor de aanleg van de Atlantikwall. De oorspronkelijke plannen voorzagen in de bouw van 15.000 bunkers aan de Nederlandse, Belgische en Franse kust. Maar door gebrek aan arbeidskrachten, materieel en brandstof waren er op de einddatum van 1 mei 1943 slechts 6000 bunkers opgeleverd. Daarvan stonden er 510 in Nederland, in plaats van de geplande 2000.

Structuur Atlantikwall
De Atlantikwall was een serie losstaande, zelfstandige en aan alle kanten te verdedigen kleinere en grotere steunpunten die elkaar vuurondersteuning konden geven. In veel gevallen bestonden ze uit bomvrije bunkers, soms met een muur- en dakdikte van zeker twee meter gewapend beton. Al naar gelang hun betekenis en grootte worden de steunpunten Widerstandsnest, Stützpunkt, Stützpunktgruppe, Verteidigungsbereich of Festung genoemd. Het Widerstandsnest is het kleinste steunpunt, Festung - de havens en de toegangen tot deze havens - het grootste. In Nederland waren vier Verteidigungsbereiche: Den Helder, IJmuiden, Hoek van Holland en Vlissingen. In 1944 kregen Hoek van Holland en IJmuiden de status van Festung. 

De kustverdediging bestond naast de bezetting van de steunpunten zelf, uit batterijen met kust- en luchtafweergeschut, en uit radarinstallaties. De batterijen waren gewoonlijk samengesteld uit een vuurleidingspost (waar observaties en metingen werden gedaan), geschutsemplacementen, woonschuilplaatsen voor de manschappen en bergplaatsen voor munitie en bijvoorbeeld aggregaten. De verdedigingswerken waren onderling verbonden met ondergrondse loopgraven. 

Naast bunkers en batterijen maakten versperringen en natuurlijke hindernissen, zoals waterlopen en steile duinhellingen, onderdeel uit van de Atlantikwall. Als versperringen dienden bijvoorbeeld rijen in beton gegoten, schuin omhoog stekende stalen balken, en zogenaamde Höckerhindernisse. Deze draketandversperringen bestonden uit vijf parallel lopende rijen betonnen piramides die per rij verschillend van hoogte waren. Ook zetten de Duitsers gebieden onder water, bouwden ze (anti-) tankmuren (Panzermauer), en groeven ze droge of natte (anti-)tankgrachten van wel 20 meter breed. 

undefined

Foto: Strand met bunker, onderdeel van de Atlantikwall. (Collectie Haags Gemeentearchief)

Versterkte Atlantikwall
Eind 1943 gaf Hitler aan veldmaarschalk Erwin Rommel de opdracht de Atlantikwall nog verder te versterken. Rommel vond dat  de aanvallers bij een invasie al op zee vernietigd moesten worden. Lukte dat niet, dan moest de aanval in ieder geval op het strand worden afgeslagen. Begin 1944 liet hij daarom allerlei versperringen in de vloedlijn plaatsen, laaggelegen gebieden onder water zetten, en mijnenvelden, aarden wallen, loopgraven en tankgrachten aanleggen. Ook plaatste hij overal aan de kust grote aantallen schuin ingegraven palen, verbonden met staaldraden en voorzien van mijnen. Om geallieerde luchtlandingen onmogelijk te maken en als rugdekking voor de kustverdediging zetten de Duitsers vanaf februari 1944 ook nog eens grote gebieden in Zeeland en Zuid-Holland onder water.

De bouw
De Organisation Todt, genoemd naar de oprichter Fritz Todt, was verantwoordelijk voor de bouw van de Atlantikwall. De organisatie schakelde daarvoor honderdduizenden arbeiders in. Aanvankelijk werd het werk door betaalde arbeiders en krijgsgevangenen uitgevoerd. Maar bij gebrek aan voldoende arbeidskrachten werden later burgers als dwangarbeider ingezet, bijvoorbeeld in Noorwegen en Frankrijk. Ook Duitse soldaten werkten aan de bouw mee. Op het hoogtepunt van de werkzaamheden waren er in totaal een half miljoen mensen bij betrokken. 

Net als in andere landen, maakten de Duitsers in Nederland gebruik van goedbetaalde plaatselijke onderaannemers. De arbeiders werden vrijwillig gecontracteerd of door de Duitsers via de Arbeitseinsatz, de gedwongen tewerkstelling, ingeschakeld. Op verschillende plaatsen in Nederland waren werkkampen voor Atlantikwallarbeiders. 

De Duitsers maakten voor de Atlantikwall waar mogelijk gebruik van bestaande Nederlandse verdedigingswerken. Zo plaatsten ze een geschutsbunker op de wallen van de 19e eeuwse vesting van Hellevoetsluis en transformeerden ze de munitiekamer van het eveneens 19e eeuwse Fort Hoek van Holland tot een broodbakkerij voor de Festung Hoek van Holland. In Den Helder werd het zeefront van het uit de Franse Tijd stammende fort Erfprins gebruikt voor de bouw van een luchtafweerbatterij.

undefined

Foto: Inspectie op De Beer (Rozenburg) door Friedrich Christiansen, bevelhebber van de Wehrmacht op 11 februari 1944 (Collectie Bundesarchiv)

Hoe bouw je een bunker?
De Duitsers maakten bij de aanleg van de Atlantikwall gebruik van gestandaardiseerde bunkerontwerpen. Deze Regelbauten waren eind jaren dertig gebruikt bij de aanleg van de Westwall. In totaal zijn honderden verschillende standaardtypes bekend, allemaal met een unieke aanduiding en uniek typenummer. Het voordeel van standaardbouw was dat vooraf bekend was hoeveel bouwmaterialen en arbeidskrachten nodig waren, wat de logistieke planning vergemakkelijkte en de bouwtijd verkortte. Efficiëntie was noodzakelijk, want de bouw van de Atlantikwall vereiste enorme hoeveelheden beton en wapeningsstaal, omdat de bunkers krachtige bommen moesten kunnen weerstaan. Voor kleine bunkers was bijvoorbeeld al meer dan 100 kubieke meter beton nodig. Voor de bouw van een bunker moest eerst een gat worden gegraven. Vervolgens werd het omvangrijke frame van betonijzer opgebouwd, waaromheen de houten bekisting voor het beton werd aangebracht. Vervolgens werd het beton gestort dat 24 uur moest drogen.

Zodra het betonnen omhulsel gereed was, kwamen monteurs om onder meer stalen deuren, ventilatiesystemen, kachels en slaapkooien te installeren. Staal werd in de loop van de oorlog echter steeds schaarser en daardoor werden sommige bunkers nooit volledig uitgerust.

Sloop en evacuatie
De aanleg van de Atlantikwall heeft ingrijpende gevolgen gehad voor de bewoners van de Nederlandse kuststreek. De Duitsers lieten herkenningspunten (torens) langs de kust afbreken en schootsvelden ruimen. Duizenden woningen en gebouwen werden gesloopt. Plaatsen als Ter Heijde en Petten verdwenen zelfs vrijwel helemaal van de kaart, terwijl in Hoek van Holland, Hellevoetsluis en IJmuiden de historische kern werd gesloopt. In Den Haag werd een strook van 10 kilometer lang en 500 meter breed bestemd voor de aanleg van een tankgracht, wat tot de afbraak van complete woonwijken leidde. In Katwijk werd de bebouwing op de boulevard vrijwel geheel afgebroken en verdween ook de daarachter liggende oude visserswijk. 

Bewoners van gesloopte huizen in het Sperrgebiet werden gedwongen geëvacueerd. Datzelfde gold voor bewoners van gebieden die door de Duitsers onder water werden gezet, zoals Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten en de Hoeksche Waard. Alleen al in Den Haag moesten 130.000 mensen hun woning verlaten en elders onderdak vinden, vaak ver buiten de eigen woonplaats of provincie. Velen van hen keerden na de oorlog niet meer terug naar hun woonplaats. Naar schatting zijn enkele honderdduizenden mensen gedwongen geëvacueerd. Zowel de evacuaties als de sloopwerkzaamheden werden door de gemeentes zelf georganiseerd en gecoördineerd.

Ook de natuur had te lijden onder de bouw van de Atlantikwall. De duinen werden vergraven en bebouwd, bossen werden gekapt voor het maken van bekistingen en hindernissen, en tienduizenden hectares bouwland werden verwoest door inundaties, tankversperringen, mijnenvelden en loopgraven. De ingrepen hebben het duinlandschap op veel plaatsen veranderd. 

Dagelijks leven
Het leven van de Atlantikwallbezetting was eentonig: wachtlopen, oefenen en kaarten. Maar de voorzieningen waren, zeker in vergelijking tot het front, uitstekend. Rond de bunkers bevonden zich vaak woonschuilplaatsen, bakkerijen, keukens, badhuizen, toiletten en garages, uitgevoerd in licht beton of in baksteen. Sommige van die functies waren ook wel ondergebracht in zware bunkers. 

Gebruik Atlantikwall
De Atlantikwall was bedoeld om de Festung Europa af te grendelen. Propaganda, zowel gericht op de tegenstander als op het eigen Duitse volk, creëerde en versterkte dit beeld  van een onneembare vesting. Dat bleek een mythe want de Atlantikwall kon de geallieerde invasie in Normandië van 6 juni 1944 uiteindelijk niet voorkomen. Toch mag de militaire betekenis van de linie niet onderschat worden. Zo was dehardnekkige tegenstand van de Duitsers bij de verovering van Walcheren door de geallieerden in november 1944 alleen maar mogelijk dankzij de Atlantikwall. Ook de radarinstallaties en het luchtafweergeschut speelden een belangrijke rol bij het lokaliseren en onderscheppen van bijvoorbeeld geallieerde bommenwerpers.

Na de oorlog
Al kort na de bevrijding werd begonnen met het slopen en opruimen van bunkers en verdedigingswerken. Dat was ingegeven door praktische, maar vooral ook psychologische redenen. De verdedigingswerken waren  symbolen van de bezetting waaraan men niet meer herinnerd wilde worden. De honderdduizenden mijnen op het strand, in zee en in de duinen werden geruimd, veelal met behulp van Duitse krijgsgevangenen. In de zomer van 1946 was het strand van Scheveningen weer toegankelijk voor badgasten. 

Tijdens de Wederopbouw werden bunkers ook gebruikt voor (nood)huisvesting. Toen de Koude Oorlog begon werden de bunkers ook gezien als mogelijke schuilplaats voor de burgerbevolking.  Herbestemming voorkwam de sloop van veel bunkers. Een mooi voorbeeld hiervan is de Biber-bunker op Oostvoorne die een tweede leven kreeg als commandopost van de organisatie Bescherming Bevolking (BB). Ook het ministerie van Defensie maakte van de nood een deugd en gebruikte bijvoorbeeld het bunkercomplex in het Staelduinse Bos bij ‘s-Gravenzande als opslagplaats voor munitie. In het nabijgelegen Vinetaduin installeerden de Amerikanen tijdens de Koude Oorlog een straalzender of troposcatter, en bouwden ze de vier bijbehorende schotelantennes vlak naast een Duitse luchtafweerbunker. 

In de jaren 60 zijn veel bunkers op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden gesloopt omdat ze als een gevaar werden gezien voor de veiligheid van de kust. Niet geheel ten onrechte, want tijdens de Watersnoodramp van 1953 bleek dat diverse dijken waren doorgebroken op plaatsen waar zich een bunker in het dijklichaam bevond. 

Talloze bunkers hebben in de loop van de tijd een nieuwe bestemming gekregen. Ze worden gebruikt als opslagplaats voor munitie, archieven of kunst, voor het telen van champignons, als museum of vakantiehuisje. Ook zijn bunkers het onderkomen geworden van beschermde planten- en dierensoorten, zoals vleermuizen.

Sporen van de Atlantikwall
Grote delen van de Atlantikwall zijn weliswaar gesloopt, maar in de kuststreek herinneren nog allerlei sporen in het landschap aan haar aanwezigheid. Niet alleen zijn op veel plaatsen de overgebleven bunkers zichtbaar, maar ook delen van tankmuren en de voormalige infrastructuur (aanvoerwegen, spoorlijntracés), loopgraven en zandwinputten.

Wat op het eerste gezicht minder in het oog springt zijn de gevolgen die de aanleg van de Atlantikwall heeft gehad voor de dorpen en steden langs de kust. Vooral in Zuid-Holland heeft de Atlantikwall het aanzien en karakter van plaatsen als Den Haag, Katwijk en Hoek van Holland ingrijpend veranderd. De plekken waar de oorspronkelijke bebouwing moest wijken voor de verdedigingswerken worden nu vaak gedomineerd door wederopbouw-architectuur. Nergens is dit contrast groter dan in Den Haag, waar op verschillende plaatsen nog goed de overgang te zien is van de oorspronkelijke bebouwing naar de na-oorlogse nieuwbouw.

Tientallen bunkers en bunkercomplexen zijn nog onder het zand aanwezig, vaak vermomd als begroeide heuveltjes of duinen. Steeds meer bunkers worden echter uitgegraven, gerestaureerd en opengesteld voor het publiek. In 1996 werd het eerste Atlantikwall-museum geopend in Hoek van Holland, gevolgd door  initiatieven in Noordwijk en Den Haag. In 2012 zijn op de Punt van Goeree 15 bunkers uitgegraven en er zijn op meer plaatsen langs de kust plannen om bunkers uit te graven en toegankelijk te maken voor bezoekers.

Erfgoed
Het lijkt misschien nog moeilijk voorstelbaar, maar de bunkercomplexen van de Atlantikwall zullen ooit dezelfde fascinatie oproepen als kastelen, stadswallen en forten dat nu doen. Ooit bedoeld om een geallieerde invasie van het bezette West-Europa vanuit zee te voorkomen is de Atlantikwall nu erfgoed van de Tweede Wereldoorlog geworden. De aanwezigheid van deze verdedigingslinie heeft onze kuststreek tot een herinneringslandschap gemaakt. De overgebleven bunkers zijn slechts de zichtbare getuigen van de ingrijpende gebeurtenissen die hier hebben plaatsgevonden.

Tekst: Geert-Jan Mellink
Met dank aan: Christian Quist

Dit verhaal is ook in het Duits en in het Engels beschikbaar

Tip: zelf de sporen van de Atlantikwall bekijken? Bekijk deze kaart met 41 locaties in Zuid-Holland, van Noordwijk tot Goeree-Overflakkee (PDF)
Of ga direct naar deze routes: Bunkerroute De Punt (Goeree-Overflakkee), Wandelroute Noordwijk (3 km) en Fietsen langs de Festung Hoek van Holland (30 km). 

Reacties

 1. anoniem

  Mooie en complete inleiding, die hopelijk de belangstelling wekt!

  06 maart 2014

 2. Redactie

  @anoniem Dat hopen wij ook! Later dit voorjaar verschijnt er ook nog een folder met naast het historische verhaal praktische bezoekersinformatie over een groot aantal Atlantikwalllocaties.

  10 maart 2014

 3. anoniem

  interesant.

  09 mei 2014

 4. anoniem

  Wist u dat de Duitsers 10.000 anti-invasie mijnen op een paar honderd meter uit de kust hebben geplaatst. Zij maakten ook deel uit van de Atlantikwall. Zij lagen langs de gehele Nederlandse kust vanaf de Wadden tot aan de Belgische grens. De Marine is van 1945 - 1952 bezig geweest om deze mijnen te ruimen met rubberboten onder vaak erbarmelijke omstandigheden en zeer risico vol. Ik heb deel uitgemaakt van zo'n ruimploeg en daar een boek over samen gesteld, met de titel "De vergeten Marine". Als u daarin geïnteresseerd bent kunt u met mij contact op nemen. Tel. 0343-516320 of guldemond.l@kpnmail.nl Met vriendelijke groet, L. Guldemond

  10 mei 2014

 5. anoniem

  Mooi Stuk! Is er bekend hoeveel er vandaag de dag nog over is van de voormalige Atlantikwall?

  06 april 2015

 6. Redactie

  Voor wat betreft Zuid-Holland is er een kaart met meer dan 40 nog te bezoeken elementen. Deze is als PDF te downloaden op de volgende pagina:http://www.geschiedenisvanzuidholland.nl/nieuws/atlantikwall-zuid-holland-op-de-kaart-gezet

  07 april 2015

 7. anoniem

  Ook om te voorkomen dat vooral de jeugd gaat graven en ingangen zoeken van de bunkers, in HvH zijn er al diverse ongelukken geweest. Doordat er iemand 3-4 meter in een bunker is gevallen op het hoofd. In stand houden en voor het publiek openen zijn erg belangrijk. Zeker de jeugd weet zo weinig van de bezetter, laatst op een school vroeg ik: hoe heette Hitler met zijn voornaam. Antwoorde er een jongetje .... Heil is zijn voornaam. Dus nieuw generaties deze bunkers laten zien zijn waarschuwingen voor de toekomst.

  12 april 2015

 8. Redactie

  Tip: er is educatief materiaal over de Atlantikwall beschikbaar, zie http://www.geschiedenisvanzuidholland.nl/verhalen/educatie-atlantikwall

  13 april 2015

 9. anoniem

  In de duinen kun je inderdaad heel veel bunkers vinden. Jammer dat deze vaak worden gebruikt als afval plaats en kleurplaten. Wij hebben veel interesse in bunkers en het oorlogsverleden. Onze vraag is dan ook of er ergens foto's met uitleg over de bunkers te vinden is. Zoals de lange gangenstelsels en bijvoorbeeld die 3 dezelfde bunkers aan de weg kant van de standboulevart. Als je daar in loopt loop je gelijk op een diepe put af van zeker 2.5 meter diep. Wij zouden heel graag willen weten waar die bunkers voor hebben gediend. Hopelijk heeft iemand daar informatie over met desbetreffende foto's.

  18 september 2015

 10. anoniem

  Dit bericht hierboven gaat over de bunkers in de duinen van hoek van holland. Vergeten er bij te vermelden. En dan vooral over de bunkers aan de kant van de schotels. Het zo gezegde afgezette gebied

  18 september 2015

 11. Redactie

  @anoniem Er is een fietsroute met heel veel informatie over de Festung Hoek van Holland, kent u die al? De route is als PDF te downloaden op o.a. deze pagina http://www.geschiedenisvanzuidholland.nl/eropuit/fietsen-langs-de-festung-hoek-van-holland

  22 september 2015

 12. anoniem

  Dank je wel voor de info. Ik ga er zeker even op kijken

  25 september 2015

 13. anoniem

  Kathy mijnen , ik heb het boek zeer interessant , gevaarlijk job die grote zware zeemijnen.

  06 april 2016

 14. anoniem

  wat voor gevolgen heeft de atlanticwall nog meer gehad voor GO?

  23 mei 2016

 15. anoniem

  @ anoniem van 18 september 2015 de put van 2,5 meter die u bedoelt is een hulsenbak daarin werd de verschoten munitie gedumpt (legen hulsen)

  27 mei 2016

 16. Redactie

  Wat betreft de Atlantikwall op Goeree-Overflakkee: er is een stichting WO2GO die zich bezighoudt met de Tweede Wereldoorlop het eiland. Zie http://wo2go.nl/

  06 juni 2016

 17. Redactie

  @anoniem 27/5/2016 Dank voor de aanvulling over de hulzenbak!

  06 juni 2016

 18. anoniem

  In de speurtocht naar mijn voorouders en wat ze in de periode 1925 - 1945 hebben meegemaakt ben ik benieuwd welke Nederlandse bouwbedrijven betrokken waren bij de bouw van Atlatikwall en gewerkt hebben voor de organisatie Todt. uw informatie graag op rene.kortman@gmail.com

  06 december 2016

 19. anoniem

  In totaal zijn1.500 Nederlandse bedrijven betrokken geweest bij de bouw van bunkers en andere verdedigingswerken. Deze zogenaamde 'bunkerbouwers' opereerden niet alleen in Nederland, maar bijvoorbeeld ook in Frankrijk. Alleen al in Amsterdam en omgeving werkten 400 bouwbedrijven en aannemers voor de Duitsers. Tot de grootste economisch collaborateurs behoorden de heren Brusse en Teeuw die onder verschillende bedrijfsnamen voor Organisation Todt of rechtstreeks voor de Wehrmacht werkten, en tegelijkertijd het grootste deel van de sloop van o.a. Katwijk en Zandvoort voor hun rekening namen. In krantenverslagen duiken na de bevrijding namen op van beruchte aannemers zoals Heinsius, Carré, Zandkuyl, Struyken, De Graaf en de gebroeders Koridom. Een bijzonder geval betrof de gebroeders De Vilder, directeuren van de Amsterdamse Ballast Mij, en Doedes, directeur van de Hollandse Beton Mij. Ze werden eerst schuldig bevonden aan collaboratie, maar vrijgesproken omdat eind mei 1940 een van de hoogste ambtenaren, wnd secretaris-generaal dr. Hirschfeld van het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart , had geadviseerd om opdrachten zoals de bouw van vliegvelden "op uitdrukkelijk bevel van de bezetter" uit te voeren. In 1946 uitten bedrijven die tijdens de bezetting niet voor de Duitsers hadden gewerkt, felle kritiek op de minister van Wederopbouw. Die schakelde namelijk gewoon 'bunkerbouwers' in die niet alleen flink verdiend hadden aan de Duitsers, maar ook in het bezit waren van machines en materiaal. De aannemers die geweigerd hadden om voor de bezetter te werken hadden niets meer. Hun machines en auto's waren in beslag genomen door de Duitsers en ze moesten hun bedrijf weer helemaal opnieuw opbouwen. Terwijl veel nadruk werd gelegd op de vervolging van bijvoorbeeld NSB'ers kwamen veel collaborerende aannemers er met relatief lichte straffen af, als ze al vervolgd werden. Heinsius en Carré behoorden tot de zwaarst gestraften. In eerste instantie werd de doodstraf tegen hen geëist, maar uiteindelijk kregen ze een gevangenisstraf van 20, respectievelijk 15 jaar. Geert-Jan Mellink

  08 december 2016

 20. Redactie

  @Geert-Jan Mellink Dank voor deze uitgebreide reactie. Heel interessant!

  13 december 2016

 21. anoniem

  Graag zou ik de openingstijden weten van de bunker in Hoek van Holland

  17 maart 2017

 22. Redactie

  Wat betreft de openingstijden in HvH: ik zie dat het Atlantikwallmuseum daar inderdaad nog geen openingstijden voor 2017 op de site heeft staan. Ik heb ze een mailtje gestuurd, maar ik zou zeggen hou vooral zelf de site (www.atlantikwall-museum.nl) in de gaten (en evt andere kanalen zoals Facebook).

  23 maart 2017

 23. Redactie

  Update: de openingstijden staan inmiddels op de site van het museum. Het seizoen start dit jaar op zondag 30 april en tot en met november is het diverse zondagen per maand open.

  27 maart 2017

 24. anoniem

  De Duitse bezetting eiste dat er een bepaald aantal personen uit Zoetermeer moesten komen mee werken in Scheveningen aan de Atlantic Wall. Waren er niet voldoende personen die zich melden, dan zou de Duitse bezetting een aantal bewoners tegen de muur zetten. Dat kon niet gebeuren, en mijn opa melde zich, hij was metselaar. Ik weet niet hoelang hij dit heeft moeten doen, maar hij deed het om erger te voorkomen. Omdat hij zijn opperman wekelijks een brood bezorgde, mocht hij in het weekend gelukkig wel naar huis, naar zijn vrouw en 9 kinderen.

  10 maart 2018

 25. Redactie

  Ik heb weleens gehoord dat er gewoon Nederlandse aannemers werden ingeschakeld voor de aanleg van de Atlantikwall. Maar dat sluit incidentele dwangarbeid natuurlijk niet uit. Zijn er meer mensen die hier verhalen over kennen?

  12 maart 2018

 26. anoniem

  hoi dit is interesant

  09 november 2018

 27. anoniem

  Is er ergens iets bekend over de z.g.n. LondenExpress , een smalsporig spoorlijntje in Noordwijk ,dat van de Haarlemmer Trekvaart naar de Noordduinen liep voor het vervoer van bunker bouw materialen ? Heb deze trein ooit zelf gezien bij de Gooweg in Noordwijk. Peter Kleton

  24 november 2018

 28. Redactie

  Dit lijkt me een vraag voor het Atlantikwallmuseum Noordwijk, ik zal ze attenderen op uw vraag.

  26 november 2018

 29. anoniem

  Beste Anoniem, Dit spoorlijntje liep van de de Dinsdagse Wetering (langs de huidige Schiestraat) naar de batterij. Heel veel meer info hebben wij hier verder niet over. Gr. Jeroen Atlantikwall Museum Noordwijk

  05 december 2018

 30. Redactie

  @Jeroen Dank voor het reageren!

  10 december 2018

 31. anoniem

  Geachte Peter Kleton, uit een schrijven dd. 6 december 1943 blijkt dat er inderdaad een spoorlijn heeft gelopen van de Haarlemmertrekvaart via de Boerenburgerlaan naar de noordduinen. Zonder overleg met de Gemeente Noordwijk, zo blijkt uit haar schrijven is een zijlijn aangelegd naar het Schie. Het schrijven is van Ge-meentewerken Noordwijk. Jan Heus Atlantikwall Museum Noordwijk

  14 december 2018

 32. Redactie

  @Jan Heus Dank voor de aanvulling, interessant!

  17 december 2018

 33. anoniem

  Bedankt voor deze informatie, dit heeft ons werkstuk gered

  25 maart 2019

 34. anoniem

  A van Duyn. Hartelijk dank voor deze verhelderende publicatie .

  09 april 2019

 35. S van der Veen

  Leuke informatieve en interessante site voor geschiedenisliefhebbers met name ook die voor de vml Atlantikwall: Een enkele opmerking mbt subpagina 2.17 AW bunkerlocaties in Den Haag/Scheveningen) op blz 17 en 18 te Clingendael zou mbt de het na-oorlogs gebruik als staf-communicatiecentrum van de hospitaalbunker aan de van Ouwenlaan beter (specifiek) aan de KM (Marine) zijn toe te schrijven en de grootste bunker in Den Haag de zgn Seyss-Inquartbunker als staf-communicatiecentrum van de KL (BLS) en ooit als oorlogslocatie van het kabinet van de KL, niet van de regering (RNZ).

  19 mei 2019

 36. Redactie

  @S. van der Veen Dank voor deze aanvulling, interessant.

  27 mei 2019

 37. anoniem

  Geachte mevrouw/ mijnheer , Ik zoek een foto van een grote ( ronde ) antenne die in de oorlog 40-45 op een hoge duintop in de Westduinen, ergens tussen Scheveningen en Kijkduin, heeft gestaan en vlak na de oorlog is verwijderd ! De radarantenne had voor de Duitsers een verdedigingsfunctie . Vraag: waar kan ik een foto hiervan vinden ? Mijn e-mail adres is : Cornelis.dewitt@icloud.com Met vriendelijke groet, Dirk de Jong

  17 juli 2019

 38. Redactie

  @Dirk de Jong Heeft u de Haagse beeldbank al geraadpleegd? Daar is de collectie van het Haags Gemeentearchief te bekijken, dat lijkt me een goed startpunt.

  18 juli 2019

 39. Redactie

  Verder raad ik u aan om eens contact op te nemen met het Atlantikwallmuseum in Scheveningen, wellicht kunnen zij u helpen of hebben ze tips voor u. Succes!

  18 juli 2019

 40. anoniem

  Tijdens de bouw Atlantikwall werd het gehele, zwaar stalen leuning werk langs de boulevard Scheveningen verwijderd. Het schaarse staal verdween naar Duitsland even als het lood ( voor kogels )waarin het verankerd zat. Kijk bij bezoek aan de boulevard langs de randen. Daar zijn de bevestigings punten van het hekwerk nog duidelijk te zien. Han

  03 november 2019

 41. Redactie

  @Han Mooie aanvulling, dank!

  04 november 2019

 42. anoniem

  Hartelijk dank voor deze informatie en site, heel informatief!

  21 juli 2020

Plaats reactie

Om spam te voorkomen, stellen wij u een eenvoudige vraag. Vult u alstublieft het antwoord hieronder in.