Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies om filmpjes van YouTube te tonen en social mediaknoppen van Facebook, Twitter en Pinterest (third party cookies). Als je deze cookies niet wil, dan kun je dat hier aangeven. De betreffende functionaliteit wordt dan uitgeschakeld. Wij plaatsen zelf wel altijd functionele cookies voor de werking van onze website en (anonieme) analytische cookies om onze site te verbeteren.

Ontdek de verhalen van Zuid-Holland

Muziek, toneel, volksvermaak en elitecultuur

Middeleeuwse cultuur
Veel van de artistieke uitingen uit het verleden zijn verloren gegaan. Van de vroegste periode, de prehistorie, resteren alleen restanten van muziekinstrumenten. Hoe de muziek heeft geklonken die erop is gespeeld, is niet meer te achterhalen. De laatmiddeleeuwse cultuur heeft al meer sporen achtergelaten: liedjes, een enkele keer genoteerd in notenschrift, en de teksten van toneelstukken. Op laatmiddeleeuwse schilderijen is ook al iets te zien van volksvermaken, zoals kluchtige toneelspelen en kermissen.

Negentiende en twintigste eeuw
Pas met de uitvinding van de fonograaf (1877), de film (1895) en de combinatie van die twee, de geluidsfilm (1927), was het mogelijk zang, dans en toneel op een preciezere manier voor het nageslacht vast te leggen. De laatste jaren zijn archieven voorzichtig begonnen met het verzamelen van dit soort archiefdocumenten, zodat ook de Zuid-Hollandse zang-, muziek- en toneelcultuur van vroeger tot leven kan komen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Plaats reactie

Om spam te voorkomen, stellen wij u een eenvoudige vraag. Vult u alstublieft het antwoord hieronder in.