Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies om filmpjes van YouTube te tonen en social mediaknoppen van Facebook, Twitter en Pinterest (third party cookies). Als je deze cookies niet wil, dan kun je dat hier aangeven. De betreffende functionaliteit wordt dan uitgeschakeld. Wij plaatsen zelf wel altijd functionele cookies voor de werking van onze website en (anonieme) analytische cookies om onze site te verbeteren.

Ontdek de verhalen van Zuid-Holland

In de maak: Archeologische Kroniek

Voor de liefhebbers alvast een voorproefje met bijdrages uit Leiden en Dordrecht

Wie van archeologie houdt kent waarschijnlijk de Archeologische Kroniek Zuid-Holland wel. Elk jaar doen gemeentelijk archeologen, archeologische bureaus en wetenschappers in de Kroniek verslag van opgravingen en onderzoek uit het jaar ervoor. Dat is waardevol omdat het vaak om opgravingen gaat waarvan de uitwerking nog bezig is en de resultaten nog niet gepubliceerd zijn. Ook geeft de Kroniek samenvattingen van rapporten zodat lezers geïnformeerd worden over wat een opgraving nu uiteindelijk heeft opgeleverd. De Kroniek is daarom ook heel interessant voor bijvoorbeeld historische verenigingen en musea en iedereen met interesse in lokale en regionale geschiedenis. De nieuwe editie over 2014 verschijnt na de zomer, maar bureau TGV, dat de Kroniek elk jaar samenstelt, gaf ons alvast een voorproefje. 

undefined

Leiden: vroegmiddeleeuws dorp met 35 waterputten
Zo is de vroegmiddeleeuwse vindplaats aan de Leidse Boshuizerkade, die in 2013 door Archol ontdekt werd, dit jaar verder onderzocht door archeologen van Diachron. In een bijdrage van Menno Dijkstra (Diachron Uva BV) wordt duidelijk dat de eerste nederzetting uit de Vroege Middeleeuwen die in Leiden is gevonden een mooi inkijkje geeft in de bewoningsgeschiedenis van Leiden ná de Romeinse Tijd. Naast al bekende vroegmiddeleeuwse nederzettingen uit de nabije omgeving, zoals Oegstgeest, Leiderdorp, Katwijk en Rijnsburg, staat nu ook Leiden prominent op de kaart wat deze tijdsperiode betreft. In opdracht van de gemeente werd een deel van het aangetroffen dorp uit de Vroege Middeleeuwen verder blootgelegd. In de Merovingische tijd (7de eeuw) stonden hier boerderijen, schuren en andere opslagplaatsen. Verder werden er resten van niet minder dan 35 waterputten gevonden. De erven lagen op de zuidoever van de Oude Rijn, die in die tijd een andere loop had dan nu.  Bijzonder is de vondst van een zilveren munt uit de 9de eeuw, die wijst op handelscontacten stroomopwaarts. 

Dordrecht: atelier leerbewerker onder Statenplein
Vorig jaar verscheen een rapport over het archeologisch onderzoek in het centrum van in Dordrecht. Het gaat om de onderzoeken die zijn uitgevoerd op het Statenplein in 1997, 1998 en 2000.  Een samenvatting van dit rapport zal te lezen zijn in de komende Kroniek. Eén van de oudste huizen die onderzocht werden was een leerbewerkersatelier dat actief was tussen circa 1300 en 1400. In het atelier werden onder andere schoenen en versierde mes- en zwaardscheden gemaakt. In een van de afvalkuilen die op het erf bij het huis lagen zijn verschillende leistenen met schetsontwerpen voor letters, een fabeldier, het Lam Gods en de kruisiging van Christus te zien. Twee schetsen van de kruisiging verschillen nog al van elkaar. Op de ene zijn de anatomische verhoudingen goed en de gezichten zeer gedetailleerd afgebeeld. De ander is een ruwe schets met weinig detail en vreemde verhoudingen. Is dit het werk van een kind of een leerling/gezel? Bron: Dorst, M.C. e.a., 2014: Stadsontwikkeling op het Statenplein. Opkomst en ondergang van een 14e-eeuwse ambachtswijk in Dordrecht. (Dordrecht Ondergronds 40)

undefined

Archeologische Kroniek: nieuwe editie in september
De Archeologische Kroniek over 2014 is vanaf eind september te downloaden op deze site. Heeft u vragen over de Kroniek of wilt u een bijdrage leveren? Neem contact op met Iris Toussaint of Birgit van den Hoven, info@tgvpresentaties.com. Eerdere jaargangen van de Kroniek (vanaf 1974) bekijkt u hier.

Heeft u vragen over archeologie in uw gemeente? Neem dan contact op met Janneke van Haver-Plas van Erfgoedhuis Zuid-Holland, T 015 215 43 54 of plas@erfgoedhuis-zh.nl

 Tip: meer weten over archeologie in Zuid-Holland? Lees deze inleiding 

Reacties

  1. anoniem

    Er wordt tot 2 keer toe gesproken over de kroniek 2014, maar dat zal 2015 moeten zijn.

    10 augustus 2016

  2. Redactie

    De Kroniek wordt altijd gepubliceerd over het jaar ervoor (net als een jaarverslag bijvoorbeeld). Dit bericht is in het voorjaar van 2015 gepubliceerd en betreft de Kroniek over 2014. Volgende maand publiceren we de Kroniek over 2015, dus ik zou zeggen: hou de website in de gaten.

    11 augustus 2016

Plaats reactie

Om spam te voorkomen, stellen wij u een eenvoudige vraag. Vult u alstublieft het antwoord hieronder in.