Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies om filmpjes van YouTube te tonen en social mediaknoppen van Facebook, Twitter en Pinterest (third party cookies). Als je deze cookies niet wil, dan kun je dat hier aangeven. De betreffende functionaliteit wordt dan uitgeschakeld. Wij plaatsen zelf wel altijd functionele cookies voor de werking van onze website en (anonieme) analytische cookies om onze site te verbeteren.

Ontdek de verhalen van Zuid-Holland

Reisverenigingen in Giessenburg en Schelluinen

In de jaren vlak na de oorlog werden in Giessenburg en Schelluinen diverse reisverenigingen opgericht. Twee ervan bestaan nog steeds. Voor zover gegevens te achterhalen waren wordt in onderstaand artikel van elke club een korte beschrijving gegeven.

Naamloze reisclub
Café Pinkeveer was een echte ontmoetingsplaats. Kort na de oorlog ontstond bij mensen uit Slingeland het idee een reisclub op te richten. Zij troffen elkaar in het café, via het werk of anderszins. Er werd gestart in 1946. De einddatum van deze club was niet meer te achterhalen. De eerste reis was naar Limburg. Het was de tijd van schaarste. Veel eten was nog op de bon. De reizigers namen zoveel mogelijk eten zelf mee. Er werd meestal gebruik gemaakt van een bus van de EGAO. Voorzitter was C. Beuzekom, die veel regelde. Er waren tochten naar onder andere de Posbank en de Keukenhof. Toen ons land welvarender werd kon uitgebreid gegeten worden in restaurants. C. Schreuder wist waar het goed toeven was. Hij leverde paling door het hele land aan eetgelegenheden. Bij het gezelschap waren flinke eters. De 97-jarige mevrouw A. Trappenburg-Kooyman denkt met plezier terug aan deze reizen. Er was een ontspannen sfeer. Als de achterbank van de bus, waar je op kon liggen, ter sprake komt, komen vrolijke herinneringen boven. Aan deze gezamenlijke tochten kwam echter een einde.

Foto: De eerste reisvereniging van Giessen-Nieuwkerk rond 1950 tijdens een  reis naar Marken en Volendam.
Bovenste rij v.l.n.r.: Huib de Baat, Kee Schakel, Kees Beuzekom, Aagje Baas, Jan Dam, P. Dam-Slager, Jan Kooyman, Jannigje Beuzekom-de Kuiper en Jan Schakel.
Tweede rij: Alie Klootwijk, Metje Rietveld-de Baat, Annie Versluis, Griet Muis, Marie Rietveld-Gelderblom, Arigje Trappenburg-Kooyman, Antje de Bruin-Hamerpagt en Annie Schreuder.Voorste rij: Job Versluis, Hannes Muis, Kees Trappenburg, Jannigje de Jong-Kars, Dirk de Jong, Kees Schreuder, Henk Muis, Jan Rietveld en Henk Klootwijk.

Ons Clubje
Op 1 augustus 1947 werd in Schelluinen de reisvereniging Ons Clubje opgericht. In het reglement staat, dat er minstens één reis per jaar gemaakt wordt. De contributie bedroeg twee gulden per maand. In de loop der jaren is er veel veranderd, maar het plezier van samen uitgaan is er nog steeds. Met de firma Verschoor worden dagtochten gemaakt door heel Nederland, maar ook bijvoorbeeld Dinant werd bezocht. Omdat het hele jaar gespaard wordt hoeft op de dag zelf weinig uitgegeven te worden. Maar één keer was er een tegenvaller. Aangekomen bij Dierenpark Emmen bleek dat de entree niet bij de reissom was inbegrepen. Dit heeft indruk gemaakt, want veel jaren later herinneren mensen zich dit nog.

Volgens een krantenbericht uit 1967 werd na een tocht door Noord-Brabant en Zeeland in Rotterdam gedineerd, waarna men circus Hagenbeck bezocht. Verschillende onderwerpen komen tijdens deze reizen aan de orde: een openluchtmuseum, het oorlogsmuseum in Oosterbeek, een boottocht van Stavoren naar Enkhuizen, Volendam, de bloemenveiling in Honselaarsdijk, Madurodam, de mosterdfabriek in Doesburg, hunebedden in Drenthe, de Grevelingendam, het kachelmuseum, de tuinen van Mien Ruys en muziek bij Marie-Cécile Moerdijk. In de beginjaren vertrok het gezelschap al om 5 of 6 uur en kwam 's avonds laat thuis.

Foto: Enkele leden van reisvereniging Ons Clubje op 6 juli 1983 tijdens een reisje naar Maastricht. V.l.n.r.: Onbekend, Areke de Groot-Duizer, man op de achtergrond onbekend, man en vrouw uit Katwijk (familie van Areke), Mien de Groot, Pleun den Braven-Duizer, Aal Advokaat-Duizer, onbekend, Huib de Krey, Siem Slob.

Lekker eten is een belangrijk onderdeel van de reis. Het gebeurde lang geleden. In restaurant De Stichtse Oever stond het diner klaar. Er was soep, patates frites, verschillende soorten groenten en ijs na. Twee flinke eters zeiden dat ze liever aardappels met karnemelk hadden. Ze werden door de restauranthoudster op hun wenken bediend. Ons Clubje is nog steeds een bloeiende vereniging. De jaarvergadering is gezellig en 's winters wordt b.v. een bingoavond gehouden.

Reisclub de Bleijenhoek
Na 1945 wilden buren aan het eind van Neerpolder de band die ze in de oorlog hadden, vasthouden. Ze besloten dat het fijn zou zijn samen een reisje te maken. Jarenlang was er van uitgaan niet veel gekomen. Er werd gestart in 1948. Het werd geen echte vereniging, maar na onderling overleg waar heen te gaan, regelde A. de Kok alles. Om een bus vol te krijgen mochten ook familieleden mee, of mensen die in een ander deel van Neerpolder woonden. In die tijd hadden de meesten nog weinig van Nederland gezien. Er werd daarom volop genoten van tochten naar het Drielandenpunt, Overijssel, de Veluwe, Zeeland en Volendam. Het waren gezellige dagen, maar de tijd veranderde. Sommigen kochten een bromfiets en konden zo zelf leuke tochtjes maken. Jongeren verlieten het dorp. Daarom werd, na vijf mooie reizen, besloten een punt te zetten achter deze reisclub.

Foto: Reisvereniging de Bleyenhoek rond 1948. Bovenste rij v.l.n.r.: Aai Buit, buschauffeur Van Iperen, Henk Rietveld, Pietje Bron, Henk van der Stelt, Jan Buit, Dirk de Groot, Aai de Kok, Wim Dorst, Arie Mets, Kees Schreuder, Aart Muilwijk, Lenie Bron, Marie Dorst, To de Kok, chauffeur(?), Henk Kleppe en Tinus de Bruin.

Voorste rij: Koba Buit, Grietje de Bruin, Annie Schreuder, Nel Rietveld, Nel de Bruin, Wies de Kreij-Verheij, Grietje de Kok, Jans Meerkerk, Bets Muilwijk, ?, Cor Kleppe en mevr. De Bruin.

Reisvereniging De Laatste Stuiver
In Giessen-Nieuwkerk werd op 22 augustus 1949 ten huize van J. Muis deze club opgericht. Er werd uitgegaan van maximaal twintig echtparen. In die beginjaren werd 60 cent per stel per week betaald. In een oud notulenboekje staat te lezen dat er, na een reis naar Valkenburg, een batig saldo was van 10 cent. Nieuwe reisgenoten werden slechts toegelaten na goedkeuring door de leden. Tijdens de vergadering van 17 juni 1955 kwam onder andere het middageten aan de orde. Uitgebreid zitten tafelen op het mooist van de dag; dat kon anders. Besloten werd deze keer 's morgens om 5 uur te vertrekken en rond 6 uur te dineren.

Veel mooie reizen werden gemaakt in binnen- en buitenland. Soms besloten met een voorstelling, bv. circus Strassburger in Tilburg of ging men naar de Kleine Komedie in Amsterdam. Hier werd een stuk opgevoerd waarin onder andere Wim Kan optrad. Vanaf het 25-jarig bestaan werden ook tweedaagse reizen gemaakt, b.v. naar het Teutoburgerwald. Het logeren in hotels gaf een nieuwe dimensie aan de reizen. Er kwamen nooit klachten over de clubgenoten. Jan Muis heeft hen jaren voorgehouden: “toon je een waardig Giessen-Nieuwkerker.”

Velen gaven en geven nog veel van hun tijd om de vereniging levend te houden. In een krantenartikel ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum staan drie van hen op de foto, te weten: Piet van Iperen, Jan Muis en Piet van Boven. Het reisdoel wordt steeds in de ledenvergadering, na onderling overleg, gekozen, waarna met een bingo de avond besloten wordt. Nederland, België en Duitsland geven genoeg moois te zien voor de tweedaagse reizen. Een stadswandeling staat soms op het programma, maar genieten op een terrasje blijft altijd erg in trek bij de ongeveer 40 leden.

Foto: Reisgezelschap De Laatste Stuiver rond 1950.Bovenste rij v.l.n.r.: Dit van Meeteren-Brand, Berta van Asperen-Zwezerijn, Driek Rietveld-van Buren en Nel Rietveld-van Loon. Daarvoor: Arie van Genderen, Henk Rietveld, Dirk van Asperen, Wim Rietveld Ezn., Daan Westerhout, Henk van Meeteren, Dirk de Graaf, Sien de Graaf-Slob, Anna Westerhout-Sterk, Geerit van Asperen, Jo de Groot-Sterk, Jan Muis, Piet van Asperen, Wim de Groot-Verspui, Marigje van Asperen-Kroon, Cor Muis-de Ruiter en buschauffeur Dries van ’t Hoog. Gehurkt: Kees de Jong, Anna de Jong-van Klei, Kees Westerhout, Niek de Groot, Huib de Groot, Pie van Genderen-Versluis, Dien van Asperen-Verduin, Neel van Asperen-Timmer, Gijs van Asperen en Annigje Westerhout-Rietveld.

Onderling Genoegen
Omdat “gewone” mensen rond 1960 nog niet veel reisden, kwamen enkele bevriende stellen op het idee samen reisjes te gaan maken. Hoewel het de bedoeling was met een kleine groep te gaan, werd toch een echte vereniging opgericht. Dat was op 13 januari 1960. Jaren reisden ze met dezelfde busonderneming uit Giessen, met ook vaak dezelfde chauffeur. Dat beviel erg goed. In de beginjaren namen ze hun eigen brood en drinken mee voor tussen de middag. Als het regende at je dat gewoon in de bus op. Bij goed weer werd er op een mooie plek buiten gegeten. De dag werd altijd besloten met een diner in een restaurant onderweg.

Een fotoboek laat vrolijke mensen zien die genieten van boottochten, kastelen, bossen, de Keukenhof en nog veel meer. Enkele malen ging de tocht naar Duitsland. In 1967 werd Holiday on Ice bezocht en het jaar daarop een voorstelling in De Nieuwe Doelen in Gorkum. Op de Maarnse Berg bij Amersfoort gingen ze boompje verwisselen; een spel dat bij jongeren misschien niet meer bekend is, maar deze groep veel plezier bezorgde. Soms werd een bal meegenomen, zodat de mannen een balletje konden trappen.

In de loop der jaren kwam er meer luxe en de broodmaaltijd werd voortaan in een restaurant gebruikt. Het 25-jarig bestaan werd gevierd met een diner in De Til. Het ledental slonk echter, onder andere door sterfgevallen. Er werd besloten de reisvereniging op te heffen. Op 16 januari 1988 is voor het laatst samen gegeten in De Til.

Foto: Reisvereniging Onderling Genoegen.

Bovenste rij v.l.n.r.: Cor Streefkerk, Lijntje Streefkerk-van der Wolf, Ad Versluis, Gert Versteeg, Pietertje Versteeg-Schreuders, Ger Verhoek-‘t Lam en Wijn Hooikaas. Tweede rij: Annie Rietveld-Kreukniet, Geertruida Wilschut-van der Pol, Peter Wilschut, Jaap Rietveld, Bertus van Doorn, Fie Versluis-Hooikaas, Jan Verhoek, Ad Bronkhorst en Bets Bronkhorst-van Wijk. Voorste rij: Adrie van Weenen-Eland, Aartje van Doorn-Schep, Teunis van Weenen, de buschauffeur en Cor Hooikaas-de Bruijn.

Samen op reis gaan blijft voor velen een bron van vreugde. Dat blijkt wel uit dit verhaal.

Bronnen:
Mondelinge mededelingen van C. de Hoop-Verhoef, N. Rietveld-de Bruin, C. Schreuders, A.L. Trappenburg-Kooyman en dochters, A.M. Versluis-Hooikaas.
Fotoboek Onderling Genoegen.
Archief Ons Clubje.
Archief De Laatste Stuiver.
Het Kontakt van 17 augustus 1989.
Digitale Krantenarchief Gorinchem.
Fotoarchief Geschiedkundige Vereniging T. Roza en P. Schreuders.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in 'De Kroniek', het kwartaalblad van de Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen (december 2011, 32e jaargang, nr 4).

Reacties

  1. Martin Roza

    Bij de foto van reisgezelschap de laatste stuiver: Berta van Asperen-Zwezerijn, moet zijn Bartha en Geerit van Asperen moet zijn Geerhart (haar man). Ik ben een kleinzoon van Gijs van Asperen en Marigje van Asperen-Kroon (beide ook op de foto) en heb een origineel van deze foto.

    21 augustus 2012

  2. Redactie

    Beste Martin, bedankt voor de aanvulling, goed om te weten! Het was vast een bijzonder gezellig gezelschap, tenminste, aan de leuke naam (De Laatste Stuiver) te oordelen :-)

    22 augustus 2012

Plaats reactie

Om spam te voorkomen, stellen wij u een eenvoudige vraag. Vult u alstublieft het antwoord hieronder in.