Mijn Verhaal

In deze rubriek is ruimte voor bijdragen van bezoekers. Dat kunnen persoonlijke verhalen en herinneringen zijn, maar ook artikelen van historische verenigingen over lokale en regionale geschiedenis.

Heeft u ook iets te vertellen over de Zuid-Hollandse geschiedenis? Deel uw verhaal! Om een verhaal in te kunnen sturen moet u wel eerst een account aanmaken.

Vliegeniersmonument Giessenlanden

In maart 2013 vond ik in een weiland bij Asperen munitie van Amerikaanse herkomst. Het bleek te gaan om hulzen van het kaliber .50, afkomstig van een bijna vergeten incident dat plaatsvond op 28 juli 1943. Op die dag werd een Amerikaanse B-17 bommenwerper boven Asperen aangevallen door Duitse jachtvliegtuigen.

Lees verder

Oostenrijkse watersnoodwoningen in Dubbeldam

Na de Watersnoodramp in 1953 werden aan de Achterweg in Dubbeldam twee Oostenrijkse noodwoningen geplaatst. Dini Buijs-Klootwijk groeide op in Dubbeldam. Het huis van haar familie, aan wat nu de Kildijk heet, was totaal verwoest. Hoewel de noodwoningen nadrukkelijk bedoeld waren voor slachtoffers van de ramp, kreeg de familie geen huis toegewezen. Naar verluidt omdat de woning te luxueus was. Een pijnlijke herinnering. "Wij waren te min", aldus Dini Buijs-Klootwijk. Zou dit echt zo gebeurd zijn en aan wie werden de prachtige woningen dan wel toebedeeld? En hoe kwam de toenmalige gemeente Dubbeldam eigenlijk aan deze houten huizen? Gert van Engelen ging voor de Vereniging Oud-Dordrecht op onderzoek uit.

Lees verder

De Houthalers

Kleumend staat Hans te wachten op de hoek van de Engelenburgstraat en de Kleine Kockstraat in de Haagse Transvaalwijk. Met zijn rug tegen de muur gedrukt probeert hij wat van zijn lichaamswarmte vast te houden. November 1944 is amper begonnen, maar het is al gemeen koud. Zijn winterjas is tot op de draad versleten en hem veel te klein geworden. De mouwen ervan zijn tot de laatste zoom uitgelegd en reiken rafelig nauwelijks nog tot aan zijn polsen. De pijpen van zijn vaak verstelde drollenvanger heeft hij in de hoog opgetrokken kniekousen gepropt.

Lees verder

Toen was geluk heel gewoon

Veel inwoners van Rockanje verhuurden in de zomer hun huis aan badgasten uit Rotterdam. Wil Stolk-van Gijzen interviewde Rita en Martien Noordermeer-Eland en Amie en Kees van Marion-Eland over hun herinneringen aan de jaarlijkse "Rotterdamse invasie", waar het hele dorp van profiteerde.

Lees verder

De Papendrechtse Moordzaak

Het was geen moord, het gezag stond op het spel. Het gezag verloor door wangedrag van de politie en starheid van regenten. Fred van Os heeft een verhalenbundel uitgebracht. De titel luidt: Onder aan 't veer. Het is te koop bij bol.com. http://www.bol.com/nl/p/onder-aan-t-veer/9200000019246285/

Lees verder

De winter van 1880

Op de verjaardagen van mijn ouders rookten de mannen sigaren en dronken een stevige borrel. De vrouwen in zwarte bloemetjesjurken nipten aan hun advocaatje. Het duurde nooit lang en dan kwamen de verhalen van vroeger. Als kinderen spitsten we onze oren en hielden ons stil. Wat was dat spannend! Fred van Os heeft een verhalenbundel uitgebracht. De titel luidt: Onder aan 't veer. Het is te koop bij bol.com, ook als e-book.

Lees verder

Korte geschiedenis van het Openbaarvervoerbedrijf VIOS Wateringen

In het Westland werd het openbaar vervoer verzorgd door paardentrams. In 1912 heeft de heer Bruysten uit Tegelen in de gemeente Wateringen subsidie aangevraagd om een motor-omnibusdienst te exploiteren tussen Wateringen en Den Haag met twee dubbeldekkers.

Lees verder

De RTM en de Zuid-Hollandse eilanden

Echte eilanders kunnen het niet nalaten om ook te denken aan de buurtspoorwegen die er vooral ook op de Zuid – Hollandse eilanden te vinden waren. Deze werden alle geëxploiteerd door de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij, die sinds 1878 tramlijnen in exploitatie had. Eerst als RETM met als zwaartepunt de stoomtramlijn Rotterdam – Schiedam. Maar sinds ongeveer 1898 begon men het zwaartepunt van de activiteiten te verleggen naar de Zuid – Hollandsche en Zeeuwse eilanden. Men deed dit met ten eerste een tramlijn vanaf de Rosestraat in Rotterdam naar de Hoeksche Waard, waar Numansdorp – Haven het eindpunt was. Met een aansluitende stoomveerboot kon men dan verder reizen naar Schouwen – Duiveland, Flakkee en Willemstad.

Lees verder

Met de Carsjensboot over Braassemermeer en Kagerplassen

(Door Fons van Rijn, Stichting Oud Alkemade) “Een tochtje, zóó mooi en zóó vol afwisseling, waar men nog lang en met genoegen aan zal terugdenken”. Met dergelijke zinnen probeerde Stoombootmaatschappij Carsjens aan het begin van de vorige eeuw klanten te werven voor “een van de mooiste watertochten welke in Holland te maken zijn, de tocht over de Braassemer- en Kagermeren.”

Lees verder

Pijnacker en de spoorwegen

“Wij zijn in staat gesteld door nauwkeurig ingewonnen berigten het volgende te kunnen mededeelen, nopens den ontworpen locaal-spoorweg, Monster Delft Zegwaard, waarvan voorlopige concessie aan de heeren Docen c.s. is verleend”. Dit is het begin van een artikel in de Delftsche Courant van 11 september 1872, waarin verder uitvoerig is beschreven hoe de heren Docen c.s. zich het tracé hadden gedacht.

Lees verder

Reisverenigingen in Giessenburg en Schelluinen

In de jaren vlak na de oorlog werden in Giessenburg en Schelluinen diverse reisverenigingen opgericht. Twee ervan bestaan nog steeds. Voor zover gegevens te achterhalen waren wordt in onderstaand artikel van elke club een korte beschrijving gegeven.

Lees verder

De Rotterdamsche Tramweg Maatschappij

Iedereen van ca. 50 jaar of ouder zal zich ongetwijfeld het trammetje oftewel het "moordenaartje" herinneren dat o.a. van Rotterdam naar Oostvoorne en Hellevoetsluis reed. Onderstaand leest u het een en ander over de geschiedenis van de R.T.M.

Lees verder

200 jaar Burgerlijke Stand in Hillegom

Dit verhaal is geschreven door Alphons Maas, coördinator van de Werkgroep Genealogie van de Stichting Vrienden van Oud Hillegom. Vrijwilligers van deze werkgroep hebben het afgelopen jaar een index (overzicht) gemaakt van alle geboorteaktes van Hillegom uit de periode van 1811 tot en met 1882. Ze kwamen daarbij een aantal bijzondere zaken tegen, waarvan in dit artikel verslag wordt gedaan.

Lees verder

Een boterham van Toon

Het café-restaurant in Zoetermeer in de Dorpsstraat 121 is er niet meer. Het heette “Ons Genoegen” en werd gedreven door Toon van Fraassen, die vooral de oudere Zoetermeerders zich nog goed zullen herinneren. Hij was een kleurrijke figuur en naar zijn zeggen, in heel Nederland bekend onder de naam Toon. In zijn café had hij een hele collectie prentbriefkaarten hangen, die uit alle hoeken van Europa naar hem waren gestuurd, met uitsluitend de adressering “Aan Toon, Holland”. De kaarten kwamen altijd aan beweerde hij, het bewijs hing immers aan de muur van zijn etablissement! Hoe dat werkte heeft hij nooit verklapt.

Lees verder

De eerste en de laatste rit van de Blauwe Tram (1924-1961)

Op 9 november 2011 zal het precies een halve eeuw geleden zijn dat de laatste tram uit Leiden verdween. Het betrof de lijn Leiden-Den Haag, waarop de z.g. Boedapester, beter bekend als de Blauwe Tram, dienst deed. Een jaar eerder al waren de trams die reden van Leiden naar Katwijk, Leiden naar Noordwijk en de stadslijn Rijndijk-Oegstgeest uit de roulatie genomen.

Lees verder

Van Rijswijk naar Zwolle: herinneringen aan een kindertransport (1945)

Op woensdag 21 maart 1945 begon ik, Liesje Waardeloo, 9 jaar, Berkstraat in Rijswijk, aan een tocht naar Zwolle die tien dagen zou duren. Ik zou tot 8 juli 1945 van huis wegblijven. Het I.K.B., Interkerkelijk Bureau, organiseerde na eerst extra eten te hebben verschaft aan vele kinderen, kindertransporten per auto, trein en per boot. Ze gingen vanuit het westen des lands naar Overijssel, Gelderland, Drenthe, Friesland en Groningen.

Lees verder

Vliegstrip Voorburg

Voorburg mocht zich in het jaar 1945 verheugen op een vliegveldje. Als getogen Voorburger vroeg ik me jaren geleden al eens af welke rol de vliegstrip heeft gespeeld, ook uit interesse voor de historie van de luchtvaart. Nagegaan wordt eerst wat zich heeft afgespeeld rond het terrein aan de Hoekwaterstraat. Daarna de deelname van drie Voorburgers of Leidschendammers aan de Tweede Wereldoorlog. Tot slot de landing van een Geallieerd toestel op hetzelfde sportveld.

Lees verder

De Diepvries van Goudriaan

Iedere oudere Goudrianer weet direct wat daarmee bedoeld wordt. Voor anderen is het een onopvallend gebouwtje aan de Zuidzijde, zo onopvallend dat het meestal over het hoofd gezien wordt.

Lees verder

Kaat Mossel, de 'bulhond van Oranje'

Wat zal ik geweest zijn? Misschien een jaar of tien, twaalf dat ik een familielid de naam Kaat Mossel hoorde noemen. Zij zou een ver familielid van ons zijn. Maar die naam zei me niets. Ik leefde in mijn eigen wereldje en daarin was voor familie weinig plaats. Kaat Mossel, familie? Ja, veel en veel later kreeg ik een stukje stamboom in handen waaruit onomstotelijk bleek dat Kaat een voormoeder was. De indeling was de gebruikelijke. Twee hokjes naast elkaar, in het ene de naam van de man, in het andere die van de vrouw, daaronder trouwdatum en plaats waar het huwelijk gesloten was..

Lees verder

Kindertransport van Rijswijk naar Groningen 9 maart 1945

In het najaar van 1944 was in het westen van Nederland de voedselsituatie al precair, maar de vooruitzichten waren nog onrustbarender. De rantsoenen, die op de bonkaarten werden verstrekt,  werden steeds verder ingekrompen, totdat een punt was bereikt dat de geschiedenis zou ingaan als  “de Hongerwinter”. De Duitse blokkade van voedseltransporten naar het dichtbevolkte westen van het land was een represaille geweest van de bezetter voor de door de regering in Londen bevolen treinstaking.

Lees verder